Trung tâm kiểm soát lối đi bằng vân tây và thẻ RFID Tripod TS2022

Liên hệ

– Lưu trữ 3.000 vân tay và 30.000 thẻ
– Ghi nhận 100.000 giao dịch
– Kích thước: 1110 × 980 × 260mm

Call Now Button