Thiêt bị kiểm soát lỗi đi bộ Tripod TS1022

Liên hệ

– Lưu trữ 3.000 vân tay và 30.000 thẻ
– Ghi nhận 100.000 giao dịch
– Kích thước: 520 × 980 × 280mm

Call Now Button