Thiết bị kiểm soát lối đi bộ TRIPOD TS1011

Liên hệ

– Lưu trữ 30.000 thẻ
– Ghi nhận 100.000 giao dịch
– Kích thước: 520 × 980 × 280mm

Call Now Button