HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

RONALD JACK, ZKTECO, GIGATA, MITA, VIGILANCE, WISE EYE…
1Hướng dẫn sử dụng máy chấm công màn hình đen trắng Download
2Hướng dẫn sử dụng máy chấm công màn hình màu phiên bản cũ Download
3Hướng dẫn sử dụng máy chấm công màn hình màu phiên bản mới Download
4Hướng dẫn sử dụng máy chấm công thẻ giấy RJ 2200A, RJ 2200N Download
5Hướng dẫn sử dụng mcc thẻ giấy UMEI Ne-5000, Ne-6000, CD-9820 Download
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SUPREMA
1Hướng dẫn sử dụng XPASS Download
2Hướng dẫn sử dụng BIOLITE NET Download
3Hướng dẫn sử dụng BIOSTATION Download
4Hướng dẫn sử dụng BIOSTATION 2 Download
5Hướng dẫn sử dụng BIOENTRY PLUS Download
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIRDI
1Hướng dẫn sử dụng AC-1000 Download
2Hướng dẫn sử dụng AC-2100 Download
3Hướng dẫn sử dụng AC-4000 Download
4Hướng dẫn sử dụng AC-5000 Download
5Hướng dẫn sử dụng AC-6000 Download
6Hướng dẫn sử dụng AC-7000 Download
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHIYU
1Hướng dẫn sử dụng WEBPASS-E Download
2Hướng dẫn sử dụng BIOSENSE-I Download
3Hướng dẫn sử dụng BIOSENSE-II Download
4Hướng dẫn sử dụng BF-631W Download
5Hướng dẫn sử dụng BF-830 Download
6Hướng dẫn sử dụng BF-Mini Download
RONALD JACK, ZKTECO, GIGATA, MITA, VIGILANCE, WISE EYE…
1Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ZKTime 5.0 Download
2Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MitaPro V1 Download
3Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitapro V2 Download
4Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công TASERP.NET Download
5Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Wise Eye V5.1 Download
6Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Wise Eye On39 Download
PHẦN MỀM SUPREMA, NITGEN, VIRDI, SOYAL, CHIYU
1HDSD phần mềm  Suprema BioStar  Download
2HDSD phần mềm Virdi UNIS Download
3HDSD phần mềm Chiyu SOMAC Download
4HDSD phần mềm Nitgen Accessmanager Download
5HDSD phần mềm Soyal 701 server & client Download