Trung tâm kiểm soát lối đi bằng thẻ RFID ripod TS2111

Liên hệ

– Lưu trữ 30.000 thẻ
– Ghi nhận 100.000 giao dịch
– Kích thước: 1110 × 980 × 180mm

Call Now Button