Máy chấm công khuôn mặt Zkteco MB160

Liên hệ

– Khả năng quản lý: 1200 khuôn mặt, 1.500 vân tay, 2.000 thẻ (option)
Màn hình TFT 2,8 inch
– Bộ nhớ: 100 000 bản ghi

Call Now Button