Máy chấm công khuôn mặt ZKteco SilkID G3

Liên hệ

Số khuôn mặt quản lý : 3,000 khuôn mặt
Số vân tay quản lý : 5,000 vân tay
Thẻ từ : 10,000 thẻ từ
Bộ nhớ : 100,000 bản ghi
Tốc độ đọc vân tay <=0.5 Giây
Nhiệt độ bảo quản :0-45 C
Kích thước : 199,2 mm( W) x 171,8 mm (D) x 96,9 mm(H)

Call Now Button