Máy chấm công Khuôn mặt Vân tay IFACE 800

Liên hệ

– Chấm công bằng khuôn mặt – và vân tay
– Quản lý đến 1200 khuôn mặt & 3.000 dấu vân tay
– Dung lượng nhớ 100.000 IN/OUT(khi không kết nối máy tính)

Call Now Button