Máy chấm công nhận dạng vân tay, khuôn mặt, thẻ FIRD Zkteco-MB20

Liên hệ

Khuôn mặt: 200
Vân Tay: 400
Thẻ ID: 400
Dung lượng giao dịch: 50,000
Màn hình hiển thị TFT 2,8-inch

Call Now Button