Máy Chấm Công Vân Tay Zkteco K21

Liên hệ

– Màn hình màu 2,8 inch
– Dung lượng sử dụng: 500 vân tay, 500 thẻ
– Bộ nhớ giao dịch: 50.000 lần

Call Now Button