Cửa tự động mở cánh (Thân bo tròn) YZ722

Liên hệ

* Size: 1200 x 300 x 980mm;
* Unlock time: 0.2s
* Pass rate: 35 person / min
* Pass width: ≤550mm
* Input: 100V~240V;
* Driving voltage: 24v – 35W
* Environment: -25~+70

Call Now Button