Máy chấm công vân tay nhận dạng tĩnh mạch Zkteco inPulse +

Liên hệ

  • Dung lượng tĩnh mạch ngón tay 1,500
  • Dung lượng vân tay 1,500
  • Dung lượng thẻ 2,000
  • Dung lượng giao dịch 100,000
  • Kích thước 201.7 × 85 × 102.7 mm
Call Now Button