Máy Chấm Công Đầu Đọc Thẻ Chiyu Wepass M

Liên hệ

‘Máy đọc thẻ kiểm soát cửa ra vào / chấm công. Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
– Chuẩn IP65 cho các ứng dụng lắp ngoài trời.
– Chuẩn thẻ: 13.56KHZ
– Mở cửa dùng thẻ // password
– Bộ nhớ trong quản lý 20.000 user
– Hỗ trợ mở cửa bằng mã PIN hoặc Thẻ
– Hỗ trợ 120 TimeZone, 255 Time set, 255 Group
– Các chế độ báo động cửa bị mở mà không quét thẻ.
– Lưu trữ 65.535 giao dịch khi Off-Line, 1,536 sự kiện của thiết bị

 

Call Now Button