Kiểm soát cửa vào ra ZKteco X7

Liên hệ

Dung lượng sử dụng: 200 vân tay, 2.000 thẻ, 8 mật mã
– Phương thức xác nhận: 1:1 or 1:N
– Kích thước 88(C) x 88(R) x 35(S) mm
– Điều khiển khóa điện: điều khiển trực tiếp bằng rơ le với nguồn ra một chiều 12V
– FRR: <=1%
– FAR: <=0.0001%
– Mắt nhận: ZK optical
– Nhiệt độ làm việc: 0°C – 45°C
– Độ ẩm cho phép: 20%-80%

Call Now Button