Hướng dẫn sử dụng Wise Eye On39: Sắp xếp lịch trình cho nhân viên

Hướng dẫn Wise Eye On39: Sắp xếp lịch trình cho nhân viên

Chức năng Wise Eye On39: Sắp xếp lịch trình cho nhân viên cho phép bạn sắp xếp các lịch trình làm việc cho nhân viên trong công ty. Lịch trình có thể là mặc định hoặc có thể sắp xếp lịch trình tạm trong khoảng thời gian nhất định.
Để sử dụng chức năng này ta làm như sau:
Chọn tab Cài đặt chấm công => Sắp xếp lịch trình cho nhân viên.
Sau khi chọn xong màn hình hiện thị như sau:
Wise Eye On39: Sắp xếp lịch trình cho nhân viên

Khai báo lịch trình mặc định

Mục 1: Chọn phòng ban – ta chọn phòng ban là cty để hiện thị tất cả nv trong công ty lên ở khung bên phải
Mục 2: Chọn nhân viên cần sắp xếp- ở đây tùy vào lịch trình làm việc của công ty mà ta sắp xếp cho phù hợp với từng nv. Nếu tất cả nv làm chung một lịch trình thì ta chọn tất cả nv, không thì chọn các nv có cùng lịch trình làm việc.
Mục 3: Chọn lịch trình cho nv hoặc nhóm nv ấy
Mục 4: Ấn nút “ Thực hiện”
Sau khi sắp xếp xong lịch trình sẽ hiện thị như mục số 5. Làm tương tự với các nhân viên khác nếu có thêm lịch trình khác

Khai báo lịch trình tạm

Lịch trình tạm là chức năng giúp bạn gán lịch trình cho nhân viên trong một khoảng ngày nào đó, khi tính công phần mềm sẽ lấy lịch trình tạm này thay vì lịch trình chính trong khoảng thời gian khai báo.
Wise Eye On39: Sắp xếp lịch trình cho nhân viên - Tạm
Mục 1: Chọn phòng ban – ta chọn phòng ban là công ty để hiện thị tất cả nhân viên trong công ty lên ở khung bên phải.
Mục 2: Chọn nhân viên cần sắp xếp- ở đây tùy vào lịch trình làm việc của công ty mà ta sắp xếp cho phù hợp với từng nhân viên. Nếu tất cả nhân viên làm chung một lịch trình thì ta chọn tất cả nhân viên, không thì chọn các nv có cùng lịch trình làm việc.
Mục 3: Chọn khoảng ngày cho lịch trình tạm.
Mục 4: Chọn lịch trình cho nhân viên đó.
Mục 5: Tích chọn Cập nhật theo nhân viên đã chọn.
Mục 6: Bấm chọn Thêm mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button