Hướng dẫn sử dụng Wise Eye On39: Quản lý thông tin máy chấm công

Hướng dẫn Wise Eye On39: Quản lý thông tin máy chấm công

Chức năng Wise Eye On39: Quản lý thông tin máy chấm công giúp chúng ta xem được các thông tin trên máy chấm công như: Tổng số nhân viên, số người quản lý, số lần chấm công, địa chỉ IP,… đồng thời ta có thể cài đặt gián tiếp thời gian cho máy chấm công.
Để sử dụng ta làm như sau:

Wise Eye On39: Quản lý thông tin máy chấm công
Chọn Máy chấm công => Hoạt động khác.
Sau khi chọn Hoạt động khác sẽ hiển thị như sau:

Wise Eye On39: Quản lý thông tin máy chấm công - thông số
Mục 1: Chọn máy cần cấu hình.
Mục 2: Ấn vào Cập nhật thông tin.
Mục 3: Hiện lên các thông số trên máy chấm công.
Mục 4: Ở đây ta có các lựa chọn như: xem giờ trên máy chấm công, đồng bộ thời gian, xáo nhân viên quản lý, xóa bỏ dữ liệu chấm công.
Trên đây là các chức năng trong mục cấu hình máy chấm công , các chức năng này thương it khi được sử dụng nên chú ý tránh trường hợp xóa nhầm mất dữ liệu chấm công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button