Thẻ cảm ứng GS –D03 (Nút tuần tra bảo vệ )

Liên hệ

Thẻ cảm ứng GS –D03 (Nút tuần tra bảo vệ )
Nút tuần tra bằng thẻ cảm ứng có in mã số ID trên thẻ , mỗi thẻ có mã số ID khác nhau.
Mỗi thẻ cảm ứng được gắn tại mỗi điểm cần tuần tra

Mã: GS-D03 Danh mục: Từ khóa:
Call Now Button