Cổng dò kim loại HI-PE Multi-Zone-CEIA Italy

Liên hệ

  • Hệ thống tự chẩn đoán liên tục
  • Độ tin cậy được chứng minh
  • Không yêu cầu tái hiệu chuẩn định kỳ và bảo trì phòng ngừa
  • Không có bảo trì định kỳ
  • Thiết kế kỹ thuật số hoàn toàn
Call Now Button