Máy chấm công kiểm soát ra vào bẳng thẻ ZKteco SC700

Liên hệ

– Màn hình LCD cảm ứng 3.5″ màu
– Lưu trữ 30.000 thẻ và 100.000 lần giao dịch

Call Now Button